تور مجازی

امام زاده عبدالله


درباره امام زاده عبدالله

در کوى علياى شهر نطنز، بر فراز تپه‌اى مشرف بر استخرى از آب قنات که پيرامون آن را درختان بيد و چنار در بر گرفته‌اند، گنبدى سبز ديده مى‌شود که بر مزار امام‌زاده عبداللّه، فرزند حضرت على (ع)، و فرزندان و برادرزادگان و يارانش شهرت يافته است.
درِ ورودى محاذيِ استخر، با طى ۱۵ پلهٔ سيمانى نسبتاً عريض به حياط نخستين مى‌رسد. شرق و غرب اين حياط را اتاق‌هايى فرا گرفته که محل سکونت خادم و آرامگاه‌هاى خانوادگى است. در ديوار شمالى حياط، سه طاق‌نما و داخل طاق‌نماها، سنگ‌قبرهايى از جمله سنگ‌قبر حاج ملامحمد اديبى نصب شده است.
رواق امام‌زاده، مربع‌شکل و طول هر ضلع آن ۴/۹۵ متر است. سقف آن، نقوشى هندسى از نوع يزدى‌بندى ساده دارد که با رنگ و روغن تزئين داده شده است. ازارهٔ ديوار رواق با ارتفاع ۱۰۵ سانتى‌‌متر با کاشى‌هاى الوان پوشيده شده است.
ضريح در سمت شمال شرقى رواق، و روى يک چهار ديوارى با پوشش سنگ «تراورتن» به ارتفاع ۶۷ سانتى‌متر نصب شده است. قبر برجستهٔ‌ داخل ضريح، به ديوارهٔ شرقى چهارديوارى زير ضريح متصل است و به اندازهٔ ديوارهٔ زير ضريح ارتفاع دارد و سه جبههٔ‌ آن با کاشى‌هاى آبى شش‌بر ساده تزئين شده است. روى قبر نيز کاشى‌هاى شش‌بر سبز رنگ نصب شده که فواصل بين آن‌ها را کاشى‌هاى معرق طلايى پوشانده است. کاشى‌کارى پوشش گنبد در سال ۱۳۴۷ تجديد شده و کتيبهٔ ساقهٔ‌ آن با «آيه‌الکرسي» و سورهٔ «قدر» و جملهٔ «لا اله الا اللّه» به خط کوفى بنايى تزئين يافته است.