نطنز گردیشهر نطنز در استان اصفهان قرار دارد و همانند نگینی سرسبز میان کویر می‌درخشد. نطنز در گذشته به دلیل طبیعت باطراوتش به باغ‌شهر معروف بوده است. شهر نطنز تاریخی چند هزار ساله دارد که بیش از 100 اثر تاریخی این شهر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شهرستان نطنز در میان بیابان های وسیع قرار گرفته و سرسبزی خیره کننده آن در میان بیابان نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. نطنز در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر اصفهان قرار گرفته و آثار تاریخی، مناظر طبیعی و بکر آن توجه هر گردشگران خارجی و داخلی را به خود جلب می کند، این شهرستان دارای ۱۸۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و جاذبه های گردشگری می باشد که از میان آنها ۱۰۰ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.