تور مجازی

امام زاده سید فاضل


درباره امام زاده سید فاضل

امامزاده سید فاضل روستای طامه : در دامنه تپه های شمالي طامه در ميان انبوهي از درختان سر به فلک کشيده ، گنبدي ۱۶ ترک هرمي شكل كه پوششي از كاشي هاي رنگارنگ با طرح هاي گوناگون ، آن را فراگرفته به چشم مي خورد . اين گنبد ، آرامگاه فاضل ابن موسي بن جعفر مشهور به شاه سيد مي باشد. بقعه اتاقي است مربع شكل با چهار طاق كم ارتفاع در چهار سمت آن و در دو ورودي شمالي وجنوبي كه ورودي جنوبي را در آهني دو لنگه با حفاظ ميله آهني و پوشش شيشه فرا گرفته است. طاقنماي بخش شرقي ، داراي نورگيري است با پنجره فولادي و طاقنماي سمت غرب را به صورت درگاهي در آورده اند. پيشاني طاقنما را نقاشي و گل و بوته فرا گرفته است. ديواره هاي اطراف بقعه را تا ارتفاع ۱۵۰ سانتيمتر ، اندودي از گچ پوشانيده و سپس در شش ضلعي هايي با خط نستعليق سفيد بر متن قهوه اي روشن ابياتي از دوازده بند محتشم نوشته شده و بخش بالاي آن را نقاشي هاي ساده و سپس در چها ضلعي هاي منظم و به هم پيوسته آيه الكرسي و جملات ناد علي به خط سفيد در متن قرمز و بالاخره در ابتداي شروع طاق آيات نخستين سوره ملك به خط ثلث ، گچ بري شده است . ضريح آن چوبي مشبك از نوع كام و زبانه و فاقد نوشته و تزيين است. قبر برجسته داخل ضريح ، به بلندي تقريبي ۱۰ سانتيمتر و داراي پوشش گچي است . كف رواق را كاشي هاي سبز رنگ ۲۰*۲۰ سانتيمتر با حاشيه هايي از گل و بوته آبي رنگ در متن سفيد پوشانيده كه روي آن را با قاليچه و پتو مفروش كرده اند.